Anna Ballester Eixarch

Des de l’observació a la resonància,
buscant l’essència per acabar a l’abstracció.