Perquè sols des de l’estima
als paisatges viscuts
podem copsar l’essència

Obra pictòrica suport tela

Obra pictòrica suport paper

Obra fotogràfica